U skladu sa Statutom Saveza lovačkih organizacija u BiH održana je redovna - izvještajna sjednica Skupštine, koja se održala 29.

aprila 2017. godine  u „HOTEL SARAJEVO“ - SARAJEVO.

Na sjednici Skupštine SLOuBiH prisustvovalo je 69 delegata na kojoj su predloženi i usvojeni: zapisnik sa prethodnog zasjedanja Skupštine, izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH u periodu između dva skupštinska zasjedanja, prijedlog planskih aktivnosti Saveza i Upravnog odbora u narednom periodu i izvještaj Stručnog savjeta za lovstvo, izvještaj novčanih tokova Saveza za period 01.01. - 31.12.2016. godine, sa prijedlogom finansijskog plana Saveza za 2017. godinu, izvještaj o radu Nadzornog odbora Saveza lovačkih organizacija u BiH u periodu između dva skupštinska zasjedanja kao i informacija o radu Lovnog kinološkog Saveza FBiH za 2016. godinu.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).