Održana Svečana akademija u povodu 90. godina SLOuBiH

Savez lovačkih organizacija u BiH obilježavanje jubileja realizirao je kroz radne i svečane aktivnosti, a jedna od najvažnijih radnih aktivnosti bila je aktivno učešće u donošenju  Zakona o lovstvu u FBiH.

Savez je izrazio veliku zahvalnost članovima komisije Parlamenta FBiH koja je uz dosta truda, želje i volje pristupila radu na izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu FBiH, na osnovu kojih su stvoreni uslovi da članice Saveza konačno apliciraju i dobiju lovišta na gazdovanje

Svoj doprinos u lovstvu BiH također su dala i resorna ministarstva postupkom ustroja i dodjele lovišta na korištenje na području FBiH, što je uveliko olakšalo rad mnogih lovačkih društava

Imamo dosta problema, među kojima su svakako i loša zakonska rješenja kada je u pitanju lovstvo, kao što je organizacija bilo kakvog lova koji ima karakter komercijalog i turističkog kojeg je vrlo teško organizirati upravo zbog neriješenih propisa o iznošenju trofeja iz BiH“, istakao je Alihodžić.

U prostorijama Saveza lovačkih organizacija u BiH 29.oktobra 2015. godine održana je Svečana akademija u povodu jubileja 90. godina Saveza i isto toliko godina organiziranog lovstva u BiH. Jubilej je obilježen kroz svečane i radne aktivnosti. U radnim aktivnostima jedna od najvažnijih jeste aktivno učešće u donošenju Zakona o lovstvu u FBiH kao i dodjela lovišta lovačkim društvima na gospodarenje. U svečanim aktivnostima pored Svečane akademije, početkom septembra 2015. godine održana je i proslava jubileja na Igmanu, kojoj je prisustvovalo oko 3.000 lovaca iz BiH.

Unaprijediti lovstvo u BiH

Salem Alihodžić, predsjednik Upravnog odbora SLOuBiH u obraćanju učesnicima napomenuo je da lovci ovaj jubilej obilježavaju sretni i zadovoljni činjenicom da su u ovoj godini u većini kantona provedene procedure ustroja sportsko-privrednih lovišta, kao i njihova dodjela lovačkim organizacijama na gospodarenje u periodu od 10 godina.

“Obećali smo da ćemo sa lovištima i divljači gospodariti domaćinski tako da nijedna vrsta divljači neće biti ugrožena od lovaca i naših društava te da ćemo preuzeti mjere njege i zaštite divljači koja je na prvom mjestu. Tek nakon toga dolazi rekreacija i sam lov i odstrjel koji će biti u funkciji zdravstveno -sanitarnih mjera, ponekad i u funkciji lovnog turizma u lovištima u kojima se budu stekli uvjeti za takve aktivnosti. Da to nisu samo fraze pokazuju godine, decenije pa i stoljeća iza nas te sa ponosom možemo istaknuti da do sada na našim prostorima nije zabilježen slučaj ugrožavanja bilo koje vrste divljači lovljenjem ili  izlovljavanjem. Svi naši planski dokumenti sačinjeni su tako da definiraju razvoj lovstva BiH barem kada je u pitanju gospodarenje lovištima koja se dodjeljuju lovačkim organizacijama. Naime, do određenih granica i barijera koje utiču na organizaciju lovstva dolazi zbog toga što na nivou BiH nemamo jedinstven zakon o lovstvu, kao ni jedinstvenu organizaciju lovaca.

Razjedinjeni smo u nekoliko saveza i organizacija koje možda iz nečijeg ugla mogu naći opravdanje za svoje postojanje, ali sam i više nego siguran da bi ujedinjenje umnogome ojačalo poziciju lovstva BiH. Imamo dosta problema, među kojima su svakako i loša zakonska rješenja kada je u pitanju lovstvo, kao što je organizacija bilo kakvog lova koji ima karakter komercijalog i turističkog kojeg je vrlo teško organizirati upravo zbog neriješenih propisa o iznošenju trofeja iz BiH. Nastojat ćemo u narednom peridu predložiti vlastima FBiH i BiH da se sačini i usvoji strategija razvoja lovstva na nivou BiH, istrajati u traženju rješenja kojima će se lovstvo na nivou BiH urediti jedinstvenim zakonom, ispoštovati sve evropske i međunarodne obaveze u lovstvu i dostojno predstavljati našu BiH u mađunarodnim lovačkim organizacijama i asocijacijama čiji smo članovi. Također ćemo dati svoj doprinos za brži ulazak BiH u zajednicu evropskih država”, kazao je Alihodžić.

Svečanost je prisustvovao i Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, koji je čestitao Savezu ovaj značajan jubilej.

„Ono što mogu obećati kao resorni ministar za naredni period jeste da niti jedan zakon, uredba, odluka koja se tiče lovstva u Federaciji BiH neće biti doneseni bez saradnje i koordinacije sa lovačkim savezima. Nemoguće je da jedan ili dva referenta u Ministarstvu bolje poznaju materiju od ljudi iz lovačkih saveza i zato će u narednom periodu sva zakonska rješenja koja se tiču lovstva biti donesena tek nakon konsultacija sa strukom“, naglasio je ministar Dedić.

Dobitnici priznanja

Pojedincima koji su svojim radom doprinijeli razvoju i unapređenju bh. lovstva Savez je  ovom prilikom uručio zaslužena priznanja. Plakete SLOuBiH dobili su Toni Vrščaj, predsjednik CIC koordinacije za jugoistočnu Evropu, Salem Alihodžić, predsjednik UO SLOBiH, Muhamed Žunić, predsjednik Skupštine i predsjednik Nadzornogodbora SLOuBiH, Avdo Sofradžija, član Stručnog savjeta SLOBiH i Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Savez lovačkih organizacija u BiHplakete je dodijelio i Lovačkom savezu Republike Srpske, predsjedniku Vukašinu Vojinoviću, te Lovačkom savezu Herceg - Bosne, predsjedniku Slavku Marinu. 

Savez je također izrazio veliku zahvalnost članovima komisije Parlamenta FBiH, koja je uz dosta truda želje i volje pristupila radu na izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu FBiH, na osnovu kojih su stvoreni uslovi da članice Saveza konačno apliciraju i dobiju lovišta na gazdovanje.

Priznanja su dodijeljena Šemsudinu Mehmedoviću, članu Parlamenta BiH, Izmiru Hadžiavdiću, sekretaru Doma naroda Parlamenta FBiH, Esadu Bašagiću, članu Parlamenta FBiH, Zijadu Mušiću, članu Parlamenta FBiH.

Svoj doprinos u lovstvu BiH također su dala i resorna ministarstva postupkom ustroja i dodjele lovišta na korištenje na području FBiH, što je uveliko olakšalo rad mnogih lovačkih društava. U nekim kantonima taj postupak je doveden do kraja, dok je u nekim još uvijek u toku.  Plakete su dodijeljene Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, ministru Muharemu Šabiću, Ministarstvu privrede BPK – Goražde, ministru Esedu Radeljašu, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK – Travnik, ministru Salkanu Merdžaniću,  Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ze-do kantona – Zenica, ministru Himzi Smajiću, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK – Bihać, ministru Draganu Polimancu, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNK – Mostar, ministru Donki Joviću.

56

87

Također, nisu izostavljeni ni fakulteti koji imaju vrlo dobru saradnju sa Savezom i do sada su često naučno i stručno pomagali radu Saveza, tako da su plakete uručene Šumarskom fakultetu Sarajevo, prof dr. Mirzi Dautbašiću,  Veterinarskom fakultetu Sarajevo, prof.dr. Nihadu Fejziću, Prirodnomatematskom fakultetu Sarajevo, prof dr. Rifatu Škrijelju.

Savez je plakete dodijelio i pojedincima koji su također svojim radom i nesebičnom podrškom unaprijedili razvoj lovstva, i to Raifu Dizdareviću, bivšem predsjedniku Predsjedništva Socijalističke Republike BiH, te predsjedniku Predsjedništva SocijalističkeFederativne Republike Jugoslavije, koji je pored veoma uspješne političke karijere bio i aktivan lovac, a svoje vrijedne trofeje poklonio je Savezu lovačkih organizacija u BiH,  Muhamedu Hodžiću, glavnom federalnom šumarskom i  lovnom inspektoru, Antunu Džaji, doajenu lovstva iza kojeg su godine lovačkog staža, te naučnog i stručnog rada u lovstvu, Muhidinu Handžiću, predsjedniku Lovnog kinološkog Saveza, te članu PredsjedništvaSaveza, Nusretu Agiću, dugogodišnjem članu Predsjedništva Saveza, stručnih tijela i komisija, Hasanu Muratoviću, članu Parlamenta FBiH, dugogodišnjem predsjedniku Lovačkog društva Živinice, Mersudinu Avdibegoviću, predsjedniku Stručnog savjetaSLOBiH, učesnik svih seminara i edukacije lovnog menadžmenta za lovačke organizacije - članice SLOBiH.

Plakete su dodijeljene i Maidu Rifatbegoviću, članu Stručnog savjeta SLOuBiH, Kemalu Starogorčiću, članu Stručnog savjeta SLOBiH, kooautoru stručnih knjiga, Lukši Šoljanu, članu Predsjedništva SLOBiH, članu C.I.C delegacije Saveza, Feridu Koriću, glavnom i odgovornom uredniku „Lovačkog lista“ od 1997. do 2013. Godine, koji je uredio 116 izdanja, Mensudu Tuzlaku iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko- sanskog kantona – Sektor lovstva, Nedimu Striku koji je od 1996. godine pravni savjetnik SLOBiH, Dževadu Dlakiću, članu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjedniku Savjeta  Centralna Bosna  - Zeničko-dobojski kanton, Hakiji Dželiloviću, članu Predsjedništva Saveza, pokretaču aktivnosti Saveza 1996. godine, Đemi Kožljaku, majoru Ministarstvaodbrane BiH, koji je učestvovao u realizaciji aktivnosti Saveza, Ahmetu Loji, profesoru na Šumarskom fakultetu u Sarajevu koji je učestvovao u realizaciji Monografije Saveza.

Plakete su dodijeljene i onima koji svojim radom doprinose samom radu Saveza, i to Kenanu Voloderu,  sekretaru SLOBiH koji u Savezu radi od 1979. godine, Sifetu Žgalju,  potpredsjedniku Upravnog odbora SLOBiH. Plakete su uručene i članovima Upravnog odbora SLOuBiH Nedžadu Haračiću, Mehi Dučanoviću, Jasminu Dlakiću, Asimu Grlici, Rami Hušidiću,  Admiru Sijamhodžiću te Samiru Kolaru. 

Druženje na Svečanoj akademiji nastavljeno je uz tamburaše u ugodnom razgovoru i atmosferi kakvu samo lovci znaju napraviti.

Dodjela priznanja posthumno

Savez lovačkih organizacija BiH posthumno je dodijelio plaketu Abdulahu Nakašu, koji je bio vrhunski stručnjak u oblasti medicine i veliki humanista i koji je svoje slobodno vrijeme, iako je ga je imao vrlo malo uglavnom provodio u prirodi, sa prijateljima u lovu, a bio je počasni član većine lovačkih društava u BiH, Aliji Karahasanoviću, koji se lovom počeo baviti još kao student 1939. godine, a od 1949. godine bio je uključen u rad Saveza, obavljajući niz značajnih funkcija.

Jedan period bio je urednik „Lovačkog lista“, a duži niz godina radio je u organima Lovačkog saveza Jugoslavije i Međunarodnog savjeta za lov, autor je niza stručnih i lovačkih knjiga i priručnika.

Posthumno priznanje dodijeljeno je i Sulejmanu Tihiću, bivšem članu Predsjedništva BiH koji je bio strastveni lovac, Seadu Hadžiabdiću, autoru niza stručnih publikacija i članaka koji je u lovstvu obavljao funkcije direktora posebnog lovišta „Koprivnica“ - Bugojno, a bio je i pokretač svih aktivnosti Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT). U Savezu je bio aktivan sve do smrti, gdje je obavljao niz funkcija, počev od Predsjedništva Saveza, Stručnog savjeta za lovstvo Saveza, kao drugih stručnih komisija.

Plaketa je posthumno dodijeljena Muhamedu Nedopeku, dugogodišnjem sekretaru Saveza, koji je ostavio dubok trag u radu sa članstvom, te radom u stručnim tijelima i organima Saveza, Mahmutu Muhamedagiću – Uliju, velikom ljubitelju prirode i divljači, koji je bio dugogodišnji upravnik posebnog lovišta „Plješevica“, član stručnih komisija ispred Saveza na području Unsko-sanskog kantona, Adžulu Šehiću, koji je ostao zapamćen kao veliki zaljubljenik prirode i lova, a nakon njegove smrti ostala su brojna pisana dijela, između ostalih i monografija posvećena lovcima Lovačkog društva Srndać iz Kaknja. U svom lovačkom društvu prošao je sve rukovodeće funkcije.

Plaketa je uručena i Mladenu Arapoviću, koji se lovstvom bavio od 1954. godine sve do smrti 2014. godine. Obavljao je funkciju predsjednika Lovačkog društva „Konjic“, a kao vrsni stručnjak iz kinologije ispred Saveza lovačkih organizacija bio je dugogodišnji član Jugoslovenskog kinološkog Saveza, Safetu Isoviću, koji je bio jedan od najpoznatijih i najboljih izvođača sevdalinki i koji je tokom svoje uspješne karijere dobio niz nagrada i priznanja, a važio je i za najpopularnijeg pjevača u bivšoj Jugoslaviji. Isović je bio i aktivan lovac kojem lov nije bio samo sport, nego način života - bio je lovac meraklija čiji lovački trofeji također krase prostorije Saveza lovačkih organizacija u BiH, Mehi Puziću, poznatom interpretatoru bosanske sevdalinke, dobitniku mnogih nagrada i priznanja koji se još kao dječak počeo baviti lovom. Svoje slobodno vrijeme uglavnom je  provodio u lovu družeći se sa prijateljima lovcima. Bio je počasni član u više lovačkih društava u bivšoj Jugoslaviji. Dervo Aljović bio je dugogodišnji lovac koji je prije svega pomagao lovstvo, posebno Lovačko društvo Trnovo gdje je bio član i predsjednik ovog udruženja. Bio je načelnik općine Trnovo, direktor Sarajevo-šuma, te član stručnih komisija pri Savezu lovačkih organizacija u BiH.

Rad na Monografiji

Udruženje lovaca u BiH osnovano je davne 1925. godine, a prethodnih 90 godina organiziranog lovstva u BiH za sve ljubitelje lova objedinjeno je u Monografiji, čijem stvaranju su doprinijeli doajen bh. lovstva dr. Avdo Sofradžija, recenzenti dr. Mersudin Avdibegović i dr. Maid Rifatbegović, koji su se također obratili prisutnima i predstavili svoj rad na Monografiji.  Povodom jubileja Savez je za sve učesnike Svečane akademije pripremio  po jedan primjerak Monografije, koju su njeni priređivači i recezenti ocijenili kapitalnim djelom lovstva u FBiH. 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).