Na sjednici Upravnog odbora održanoj 22.05.2014. godine, vezano sa situaciju proglašenja elementarne nepogode, Upravni odbor donio je sljedeće zaključke:

  • v  Sve lovačke organizacije Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine čija su lovišta zahvatila poplave treba da utvrde štetu na lovno-tehničkim i lovno-uzgojnim objektima, kao i na divljači, i o tome obavijeste Savez lovačkih organizacija BiH.
  • v  Da utvrde brojno stanje divljači i da izvrše procjenu eventualne štete na divljači, i u vezi sa tim, donesu adekvatne odluke o otvaranju lovne sezone na srneću divljač-srndaća.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).