U Sarajevu 23.01.2014. godine održane su sjednice Upravnog i Nadzornog odbora kao i Stručnog savjeta za lovstvo Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine, a zatim i zajednički radni ručak sa predstavnicima visokoškolskih institucija koje se kroz svoj rad bave i lovstvom. 

Sjednica Upravnog odbora bila je posvećena analizi provedbe zaključaka i smjernica za rad usvojenih na prethodnoj sjednici. Pitanje koje je izazvalo najveću diskusiju bio je način rješavanja situacije sa lovačkim dozvolama, čiji se legimitet osporava od nadležnih ministarstava i inspekcija, iako su ih lovci dobili regularnim putem, kroz polaganje ispita, ali ih njihova matična društva nisu zavela njihova matična društva nisu zavela u skladu sa važećom procedurom i na adekvatan način. Zaključeno je da će Upravni odbor sačiniti komisiju koja će definirati način za rješavanje ovog problema.

Na konstituirajućim sjednicama Nadzornog odbora i Stručnog savjeta za lovstvo imenovani su njihovi predstavnici i usvojeni poslovnici o radu. Za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je Hajrudin Alić. dok je za predsjednika sedmočlanog Stručnog savjeta za lovstvo izabran Mersudin Avdibegović.

Nakon odvojenih sjednica organa Saveza, njegovi predstavnici zajednički su ugostili profesore Veterinarskog, Prirodno-matematičkog i Šumarskog fakulteta u Sarajevu, predvođene dekanima Nihadom Fejzićem, Rifatom Škrijeljom i Mirzom Dautbašićem. U pozdravnom obraćanju gostima, predsjednik Saveza Salem Alihodžić konstatirao je da se zajednički interesi lovaca i visokoškolskih ustanova mogu promovirati i ostvariti na više načina, među kojima su stručna savjetovanja, konkretni projekti vezano za lovstvo, stručni tekstovi u Lovačkom listu...

Lovački list br. 189 / januar 2014

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).