STRUČNA  EDUKACIJA ZA  PREDSJEDNIKE I SEKRETARE U LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA ČLANICAMA SLOuBIH

Uz učešće 85 predsjednika i sekretara iz 46  lovačkih organizacja, u hotelu  „Sarajevo“ u Sarajevu 11. januara 2014. godine uspješno je organiziran sastanak sa stručnom edukacijom za predsjednike i sekretare članica SLOuBiH.  

Okupljanjem učesnika, te pozdravnim riječima dobrodošlice predsjednika SLOuBiH Salema Alihodžića, Predsjednika Skupštine Saveza Muhameda Žunića, radni dio stručne edukacije počeo je u 11,30 sati a prema  programu i satnici stručne edukacije, uz predstavljanje predavača Prof. Dr. Mersudin Avdibegović, koji je sa grupom saradnika pripremio  izlaganje na temu: 

1.  „PREZENTACIJA IZRADE  PROJEKATA  IZ  OBLASTI  LOVSTVA“ 

Nakon što je prof. dr. Mersudin Avdibegović veoma uspješnom prezentacijom obradio svoju temu, učesnicima je data mogućnost da od predavača dobiju odgovore i pojašnjenja na određena pitanja.

Pojedini učesnici su pored pitanja koja se odnose na tematski dio predavnja, tražili  odgovore i na pitanja koja se direktno odnose na problematiku koja opterećuje uspješno gazdovanje i upravljanje lovištem u sadašnjem trenutku.

Učesnici u diskusijama su izrazili zahvalnost na organizaciji  stručne edukacije, a posebno izborom aktuelne teme, uz zaključak  da  se današnje izlaganje prof. dr. Avdibegovića objavi u glasilu Saveza „Lovačkom listu“.

Incijativa prof.dr. Avdibegovića o formiranju timova u lovačkim organizacijama za pripremu i izradu projekata iz oblasti lovstva kojima bi on lično bi na raspolaganju za sve vidove stručne pomoći sa zadovoljstvom je prihvaćena od svih učesnika ovog skupa.

Uvodnim napomenama predsjednika Salema Alihodžića na temu:

2.RAZMATRANJE PRIJEDLOGA UGOVORA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA  I OBAVEZA IZMEĐU  SLOuBIH I LOVAČKIH ORGANIZACIJA/LOVAČKIH DRUŠTVA  ČLANICA SAVEZA.

prešlo se na razmatranje prijedloga Ugovora između članica i Saveza koji  je pripremila radna grupa imenovana od strane Upravnog odbora Saveza.

Prijedlog Ugovora rađen je u skladu sa novim odredbama Statuta Saveza, usvojenim na prethodnoj Skupštini Saveza, s tim da svi učesnici mogu davati svoje prijedloge i sugestije za izmjene i dopune prezentiranog Ugovora istaknuto je u uvodnima napomenama predsjednika.

Nakon diskusiija,  prijedloga i sugestija, jednoglasno je usvojen zaključak  da  se lovačkim organizacijama ostavi mogućnost da do 31. januara 2014.godine razmotre prijedlog ponuđenog  teksta Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između SLOuBiH i članica i da svoje primjedbe i sugestije dostave Radnoj grupi koja je radila na pripremi prijedloga Ugovora u naznačenom roku.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).