Lovcima koji Bajram slave i svim Muslimanima BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.

 

 

 

 

U Sarajevu 03.02.2018.godine u Hotelu Hollidej na Ilidži održan je sastanak predsjednika i sekretara lovačkih udruženja članica Saveza lovačkih udruženja u BiH. Tema satanka bila je upoznavanje članica saveza sa aktuelno situacio u Savezu, informaciji o upisu izmjena u registru ministarstva Pravde BiH.

Opširnije...

U skladu sa Statutom Saveza i provedenom Izbornom skupštinom Saveza lovačkih organizacija u BiH, dana 19.10.2017. godine

Opširnije...

Lovcima koji Bajram slave i svim Muslimanima BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Opširnije...

Savez lovačkih organizacija u BiH neće komentarisati objave na društvenim mrežama pojedinih članova lovačkih udruženja a koji se odnose na određene sudske postupke.

Rukovodstvo Saveza lovačkih organizacija u BiH stanovišta je da  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji su na snazi u BiH, važi pravilo IN DUBIO PRO REO (pretpostavka nevinosti) što praktično znači da niko nije kriv do konačne sudske presude.

Opširnije...

U skladu sa zaključcima Skupštine SLOuBiH o nabavci računarske opreme za sve naše lovačke organizacije, izvršena je dodjela

Opširnije...

U skladu sa Statutom Saveza lovačkih organizacija u BiH održana je redovna - izvještajna sjednica Skupštine, koja se održala 29.

Opširnije...

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).